Cesta do pravěku

Listonoh letní (Triops cancriformis)

Tak jsme už také viděli tento unikátní, trilobita připomínající druh korýše, který je v České republice zařazen do kategorie kriticky ohrožených druhů. Říká se mu ,,živá fosilie". Vyskytuje se převážně v periodických tůních na lesních či polních cestách nebo v lužních lesích. Jedno z takových míst se nachází v Brdech na území vysídlené vesnice Hrachoviště. Ta musela ustoupit potřebám armády v roce 1952. A právě díky těžké armádní technice zde pro ně vzniká životní prostor.

DSC_8439.jpg

DSC_8145-4.jpg

Aktivní je od května do srpna, kdy naklade vajíčka, která jsou schopna přežít i několik let na vyschlém dně čekajíc na správnou konstalaci období, podmínek a teploty. Naupliové larvy se líhnou při teplotě vody 10–15 °C, celý vývoj v dospělce pak trvá jen necelé dva týdny.

Pod krunýřem se nachází tělo přibližně se stem nohou (počet se může lišit). Zadní část těla tvoří ocas zakončený dvěma štěty. U toho druhu se vyskytují jednopohlavní i oboupohlavní jedinci. Tvarem těla je podobný blízce příbuznému listonohu americkému, je však delší, dosahuje délky až 10 cm. Od listonoha jarního se liší větší velikostí a absencí šupinky na posledním tělním článků.

Velmi mne překvapilo, jak jsou čilí a pohybliví. Pořád rejdí tam a zpátky jak šílení a užívají si svého krátkého života. Úplně mě odrovnali, když si začali radostně plavat na znak a odhalili tak svých cca sto nožiček a úžasné zabarvení.

DSC_8275.jpg

DSC_8357.jpg

DSC_8360.jpg

Aktivní je od května do srpna, zbytek roku přežívají jeho vajíčka, která jsou schopna přežít i několik let na vyschlém dně. Naupliové larvy se líhnou při teplotě vody 10–15 °C, celý vývoj v dospělce pak trvá jen necelé dva týdny.

DSC_8415.jpg

DSC_8362.jpg

Naši cestu za listonohem jsme začali na kraji obce Podluhy. Dobře značená turistická cesta nás asi po čtyřech kilometrech chůze lesem, převážně do kopce, znenadání odměnila otevřenou krajinou s mnoha bahnitými loužemi. Ty vznikly působením vojenské techniky a vytvořily životní prostředí pro listonoha a další chráněné druhy. Pro nás začíná dlouho trvající prozkoumávání každé kaluže a stejně tak dlouho trvající pozorování tohoto jedinečného živočicha. Čas utíká velmi rychle a sobotní den se chýlí k večeru. Byl to parádní výlet do dávného prapra věku.